DREPTURI ASUPRA DATELOR PERSONALE

Vă informăm că aveți următoarele drepturi cu privire la DATELE PERSONALE în relația dintre dumneavoastră și societatea noastră:

  • Drept de acces – însemnând dreptul de a putea solicită confirmarea faptului că Datele sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți primi și o copie a Datelor;
  • Drept la rectificare – însemnând dreptul de a obține rectificarea Datelor inexacte, precum și completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – însemnând că în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care vă retrageți consimțământul sau în cazul în care se constată că Datele au fost prelucrate ilegal), aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea Datelor care vă privesc;
  • Dreptul de a retrage consimțământul – însemnând dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea Datelor;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând dreptul de a primi Datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat și dreptul de a solicită ca Datele să fie transmite altui operator ales de dumneavoastră;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării Datelor în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contestați exactitatea Datelor sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră vă opuneți ștergerii Datelor). În aceste situații, cu excepția stocării, Datele nu vor mai fi prelucrate.
  • Dreptul de a depune plângere – însemnând dreptul dumneavoastră de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plângerea se depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Dreptul la opoziție- însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor în anumite cazuri, inclusiv creării de profiluri (marketing direct, cercetare științifică, istorică sau statistică, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul).

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus va rugăm să folositi formularul CERERE EXERCITARE DREPTURI. După completarea cererii dvs pe formularul dedicat va rugăm să apasati butonul TRIMITERE CERERE, care este inclus în formular. Cererea dvs va fi direcționată automat către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal care va răspunde solicitării dvs în condițiile legii.

CERERE EXERCITARE DREPTURI

Va rugăm să bifați în căsuța dorită și să detaliați ce alte informatii solicitati în caseta de text. Pentru a vă putea indentifică în baza noastră de date este necesar să ne furnizați numele si adresa de email foloste la crearea contului pe site-ul nostru.

  Subsemnatul , prin prezența, vă solicit următoarele: